Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Michael Fugler, Holiday Beverage Inc. direktors

"Jo vairāk paplašinājās mūsu bizness, jo lielāka bija nepieciešamība pēc rūpīgas naudas plūsmas uzraudzības un plānošanas. AG izstrādāja naudas plūsmas modeli, kas ļauj mums labāk paredzēt un plānot naudas plūsmu. AG savlaicīgi izstrādāja lietošanai ērtu produktu par saprātīgu cenu. Es nešauboties rekomendētu viņus, pat neskatoties uz to, ka es nerakstu rekomendācijas ļoti bieži.”


Risinājumi

Šis produkts var palīdzēt:

"Mums ir sezonāls apgrozījums, prece jāpasūta tagad, bet pārdot to mēs spēsim tikai pēc dažiem mēnešiem. Cik daudz mēs drīkstam iepirkt, lai mums pietiktu naudas."

Naudas plūsmas plānošanas rīks

Pakalpojuma apraksts

Mērķa klienti: Latvijas un ārzemju uzņēmumi, kuriem ir saspringta naudas plūsma, vai arī lielas sezonālās pārdošanas apjomu svārstības.

 

Prasības klientiem: Nav īpašu prasību.

 

Pakalpojuma apraksts:

Vairāki mūsu klienti savā ikdienas darbībā izmanto mūsu izstrādāto tekošās naudas plūsmas plānošanas rīku, kas ļauj paredzēt uzņēmuma plānotos naudas ienākumus, kā arī attiecīgi saplānot maksājumus pa dienām, ieplānojot konkrētās summas konkrētiem sadarbības partneriem.

Šī rīka ieviešana varētu tikt veikta bez liekas vilcināšanas un varētu uzreiz dot būtiski efektu Jūsu finanšu plānošanā, kā arī palīdzēt Jums pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz naudas līdzekļu sadalīšanu starp sadarbības partneriem.

Minetais modelis pakalpojuma ietvaros tiek speciāli pielāgots klienta grāmatvedības datu eksportam, kas nodrošinās tā aizpildīšanu bez lieka laika patēriņa. Uzņēmumi, kuri noteiktu laiku jau izmanto šādu modeli, tā aizpildīšanai ikdienā patērē no 10 minūtēm līdz pusstundai, atkarībā no tā, cik liels periods uz priekšu tiek prognozēts.

 

Modeļa funkcionalitāte:

  • Iespēja prognozēt situāciju ar naudas līdzekļiem uzņēmumā līdz 1 gadam uz priekšu ar detalizāciju pa dienām;
  • Iespēja ielikt modelī vairākus uzņēmuma specifiskus riska faktorus un prognozēt to ietekmi uz kompānijas rezultātiem;
  • Iespēja prognozēt vairākus attīstības scenārijus un šādā veidā prognozēt iespējamās dividendes, vai arī nepieciešamo līdzekļu apjomu no īpašniekiem, kā arī to atgriešanas termiņus;
  • Iespēja ātri no grāmatvedības sistēmas importēt datus par piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem, kā arī mainīt plānotos apmaksas termiņus;
  • Iespēja ātri no grāmatvedības sistēmas importēt datus par pasūtītājiem izstādītajiem rēķiniem, kā arī mainīt plānotos naudas saņemšanas termiņus;
  • Iespēja viegli prognozēt lielākos regulāros maksājumus;
  • Grafiks ar naudas līdzekļu pieaugumu/kritumu/pieejamību pa dienām, vairākiem scenārijiem.

 

NP Budžets ilgtermiņa              NP Budžets īstermiņa