Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Michael Fugler, Holiday Beverage Inc. direktors

"Jo vairāk paplašinājās mūsu bizness, jo lielāka bija nepieciešamība pēc rūpīgas naudas plūsmas uzraudzības un plānošanas. AG izstrādāja naudas plūsmas modeli, kas ļauj mums labāk paredzēt un plānot naudas plūsmu. AG savlaicīgi izstrādāja lietošanai ērtu produktu par saprātīgu cenu. Es nešauboties rekomendētu viņus, pat neskatoties uz to, ka es nerakstu rekomendācijas ļoti bieži.”


Risinājumi

Uzziniet, kā atrisināt šo problēmu:

"Mūsu uzņēmumam ir jau izstrādāts budžets, bet gribam to pilnveidot, automatizēt izpildes analīzi un saņemt vislabāku budžetēšanas sistēmu, kas šobrīd ir pieejama tirgū" Risinājums...

ES atbalsta programma pārtikas ražotājiem

No 7. novembra līdz 7. decembrim tiks atvērta dokumentu iesniegšana ES fondu programmā, kuras ietvaros ietvaros pārtikas ražotāji varēs iegūt eirofondu atbalstu savai attīstībai. Atbalstāmo projektu apjoms - līdz 5 milj. EUR vienam uzņēmumam, ES līdzfinansējums - 30-50% robežās no Jūsu ieguldījumiem.

 

Zimīgi, ka šajā programmā ir paredzēta iespēja iegādāties ražošanas iekārtas! Ja plānojat attīstīt savu ražošanu – šī ir iespēja, kuru nevajadzētu laist garām, jo pēdējā laikā ES fondu nauda iekārtu iegādei tikpat kā nav paredzēta.

 

Kā vienmēr, lai mūsu klientiem nevajadzētu lasīt MK noteikumu sauso juridisko tekstu, AG Capital galvenais eirofondu speciālists Vadims Sokolovs ir sagatavojis programmas kopsavilkumu.

 

Mēs labprāt palīdzēsim Jums sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju. Ja Jūsu uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecību produktu pārstrādi vai pārtikas ražošanu, mēs labprāt uzaicinātu Jūs uz sākotnējo konsultāciju. Tās laikā mēs kopā saprastu konkrēti Jūsu uzņēmuma iespējas iegūt ES līdzfinansējumu, kā arī pastāstītu par procesa gaitu un par mūsu klientu iepriekš veiksmīgi realizētiem projektiem tieši šo ES fondu programmu ietvaros.

 

Konsultācijai var pieteikties zvanot mums pa telefonu 29168958 vai rakstot uz info@agcapital.eu

 

Mēs arī turpmāk informēsim Latvijas uzņēmējus par ES fondu iespējām. Lai nepalaistu garām šos jaunumus, kā arī iegūt citas biznesam vērtīgas ziņas, aicinam sekot līdzi mūsu Facebook lapai nospiežot Like pogu.

 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta programmas
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kopsavilkums

 

 

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Atbalsta pretendents

Juridiska persona, kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (sk. pielikumā).

Ja projekta attiecināmās izmaksas pārsniedz 150 000 EUR, atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

 • pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;
 • apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00;
 • tīrā peļņa + nolietojums × 50 % ≥ 0.

Atbalstāmās darbības

1) Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei).

2) Lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība vai esošo būvju pārbūve vai atjaunošana.

Attiecināmās izmaksas

1) Jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde.

2) Būvju būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas.

3) Vispārējās izmaksas (t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi).

Atbalsta intensitāte

No min 30% līdz max 50% no attiecināmajām izmaksām

Maksimālās projekta attiecināmās izmaksas

Līdz 5 000 000 EUR visā 2014.−2020. gada programmēšanas periodā

Kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no l/s produktu pārstrādes un ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā vairāk kā piecas reizes.

Projektu īstenošanas termiņš

Max 1 (viens) gads – ja projekta ietvaros tiek iegādāti tikai pamatlīdzekļi

Max 2 (divi) gadi – ja projekta ietvaros ir paredzēti būvdarbi

no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanu (t.i. max 1 vai 2 gadi sākot no ~2018. gada marta).

Projektu iesniegšana

07.11.2017.-07.12.2017.


 

Pielikums:

Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi, kuri var pretendēt uz programmas finansējumu – atbalsta pretendenta gala produkts ir:

 

 • Piena pārstrādes uzņēmumi.
 • Gaļas pārstrādes uzņēmumi.
 • Šādas produkcijas ražošanas uzņēmumi:
  • Cukura izstrādājumi – baltā šokolāde, apcukurotie izstrādājumi, konditorejas izstrādājumi gumijas un želejas veidā, karameles ar pildījumu un bez tā, īrisi, mīkstās karameles un tml. konfektes.
 • Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas.
 • Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu.
 • Pastas (spageti, makaroni, nūdeles, klimpas, pelmeni) izstrādājumi.
 • Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi, vafeles, grauzdiņi un tml. grauzdēti izstrādājumi.
 • Gatavas mērces un produkti to sagatavošanai, garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi, sinepju pulveris un gatavas sinepes.
 • Gatavas zupas un buljoni.
 • Saldējums.
 • Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus.
 • Augļu un dārzeņu sulas.
 • Iesala alus.
 • Dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu 0,5 tipl. %.
 • Alkoholiskie dzērieni, ja tiek ražots dabiski raudzēts dzēriens, kurā alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus un ja projekts tiek īstenots teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām.